Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaVideomonitorStudiu de caz. NIT, 4 iulie 2009, Curier, ora 21.30
Studiu de caz. NIT, 4 iulie 2009, Curier, ora 21.30
07.07.2009

    Materialul de referinţă ar putea pretinde să fie catalogat drept o ştire electorala. Asta din motivul că în temeiul ei se află o informaţie despre un candidat în alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie – PCRM. Autorul lui dintre tipurile cunoscute de ştiri electorale (informativă,  descriptivă, evaluativă) a valorificat formatul ei estimativ.   Pentru a-i developa substanţa, caracterul şi impactul, vom aplica cunoscutele întrebări euristice ale lui Lasswell ce formează orice lanţ comunicaţional, inclusiv cel proiectat de ştirea jurnalistică  - Cine spune? Ce? Cum? Cui? Cu ce efecte?
    

Protagonistul ştirii date (cine?) este redactorul care, în acest caz, se erijează în calitate de portavoce a tuturor locuitorilor raionului Taraclia (autorul în acest scop utilizează noţiunea generică „oamenii”, prezentându-i ca o comunitate monolitică, cu o voinţă colectivă, aderentă la valorile PCRM, chiar, dacă recunoaşte, că la alegerile din 5 aprilie acest partid a fost votat în proproţie de 70 la sută). Actorii implicaţi nemijlocit în evenimentul tratat (candidatul din partea PCRM – Igor Dodon, participanţii la adunare – Valentina Berechelea şi Fiodor Sabii) în material se află pe post de secundanţi. Luările de cuvînt ale acestora, inserate discreţionar în corpusul ştirii electorale, au valoare de complementare a aserţiunilor autorului de ştire.
    

Adunarea locuitorilor din raionul Taraclia, convocată cu ocazia întâlnirii cu Igor Dodon, candidat PCRM, reprezintă evenimentul (ce?) aflat în vizorul ştirii electorale. Cu excepţia faptului că întrunirea respectivă a adoptat o rezoluţie (lucru amintit în treacăt), ştirea de referinţă  nu oferă alte detalii despre acest eveniment (numărul de participanţi, reprezentativitatea lor socială, etnică etc.). Drept urmare, evenimentul ca atare este diluat în ţesutul valoric al ştirii. Vom remarca totodată, că, în timp ce în textul rezoluţiei, surprins de camera de luat vederi, întrunirea este calificată drept „adunare a locuitorilor”, autorul îi conferă statut de adunare generală.
    

Substanţa factologică, tradiţională  pentru asemenea tip de mesaj jurnalistic, în cazul materilului analizat este substituită de judecăţile de valoare ale autorului. Acestea sunt construite în coordonatele câtorva sofisme.  Este vorba, în primul rând, de apelul la majoritate (argumentum ad populum). Autorul a invocat  acest argument, lipsit de dovezi plauzibile de altfel, pentru a crea certitudinea unei presupuse voinţe colective comune („Pentru patriotism şi menţinerea independenţei ţării – pentru asta îşi vor da votul la 29 iulie locuitorii raionului Taraclia”,  „La scrutinul din 5 aprilie circa 70 la suta din populaţia acestei regiuni au votat pentru Partidul Comunist. Oamenii spun ca vor proceda lafel şi la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc la sfârşitul acestei luni”).
Autorul, în al doilea rând, a recurs la eroarea falsei dileme sau a falsei dihotomii când se prezintă două variante ca fiind singurele posibile („Oamenii spun ca în cadrul actualei campanii electorale lupta acerbă se duce  nu pentru victoria PCRM, nu pentru  partid, dar pentru  existenţa Moldovei ca stat” ). Tehnica respectivă este aplicată şi atunci, când se sugerează că ori se votează PCRM şi se dobândeşte stabilitatea politică, integritatea ţării, confortul etnic, ori se votează liberal-democraţii şi atunci se va instaura haosul, limitarea în drepturi ale minorităţilor naţionale etc. („Oamenii din Taraclia, de la simpli săteni până la întreprinzători, sunt împotriva celor care împing ţara spre instabilitate şi dezbinare. Ei pledează  pentru menţinerea integrităţii Moldovei”, „Potrivit rezultatelor scrutinului din 5 aprilie în raionul Taraclia partidele de opoziţie au acumulat doar 4 la sută din sufragii, fapt ce denotă  neîncrederea populaţiei faţă de politica şi valorile promovate de liberali”.).

Judecăţile de valoare ale autorului se bazează de asemenea şi pe interpretarea trunchiată a unor idei sau fapte (referirea la presupusa strategie  de stat a PLDM privind integrarea miinorităţilor naţionale în societate), precum şi pe prezentarea unui singur punct de vedere asupra problemei în cauză.
Vom remarca de asemenea discrepanţa dintre aserţiunea autorului şi set names latin1;INSERTul aplicat. Astfel, autorul afirmă: „Oamenii din Taraclia de la simpli săteni până la întreprinzători sunt împotriva celor care împing ţara spre instabilitate şi dezbinare. Ei pledează  pentru menţinerea integrităţii Moldovei”. Această opţiune, în set names latin1;INSERTul care vine imediat, este susţinută, însă, nu de un locuitor al raionului, ci de Igor Dodon.  
    

În concluzie vom menţiona, că ştirea electorală analizată mizează (cui?), în primul rând, pe publicul puţin informat sau, care în virtutea unor anumitor circumstanţe, are acces limitat la o diversitate de resurse mediatice. Finalitatea acestui material (ce efecte?) este de natură propagandistică. Ea derivă din structura, registrul argumentativ invocat şi patosul  textului. Ştirea nu are în obiectiv informarea, ci recrutarea adepţilor în favoarea unui partid politic. Argumentele aplicate denotă atitudinea favorizantă a autorului faţă de PCRM şi atu-urile lui electorale şi, dimpotrivă, tratamentul defavorizant al altor actori electorali. Ştirea electorală de referinţă astfel nu se înscrie în rigorile profesionale şi cerinţele  din art.4 al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în alegerile în noul Parlament din 29 iulie în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova („reflectarea echitabilă, echilibrată şi imparţială a alegerilor parlamentare de către instituţiile mass-media”).

Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(5)
Comentarii (0) Adaugă comentarii
Nume:
Comentariu:
 
PrimaVideomonitorStudiu de caz. NIT, 4 iulie 2009, Curier, ora 21.30
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 367995
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran