Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaVideomonitorStudiu de caz. Moldova 1, Mesager, 8 august, ora 21.00
Studiu de caz. Moldova 1, Mesager, 8 august, ora 21.00
11.08.2009

Materialul televizual analizat, deşi este axat pe declaraţia de constituire a coaliţiei de guvernare „Alianţa pentru integrare Europeană” (AIE), semnată pe 8 august de PLDM, PL, PDM şi AMN, oferă telespectatorului o informaţie superficială şi haotică, prezentată de autor, pe alocuri, în manieră trunchiată şi selectiv-subiectivă.

Mesajul politic, cuprins în manifestul liberalilor şi al democraţilor, a fost aşteptat atât de electorii care au votat formaţiunile respective, cât şi de cei care au avut alte opţiuni politice sau nu au participat la scrutinul din 29 iulie. Supoziţia dată, pe care suntem tentaţi s-o calificăm ca una întemeiată, urma să fie articulată în mesaje mediatice coerente şi consistente, astfel încât să asigure buna informare a cetăţenilor asupra obiectivelor de guvernare pe care şi le propun PLDM, PL, PDM şi AMN.

Ce a relatat Moldova 1?

Materialul de referinţă, după ce prezintă, în propria interpretare, background-ul acestui eveniment, constată că „liberalii şi PD s-au ţinut de cuvânt şi au constituit coaliţia parlamentară” şi că aceasta are la bază 5 principii (în textul declaraţiei acestea sunt calificate drept „obiective majore”). Ulterior în relatare se afirmă că „liderii celor patru partide s-au angajat în faţa societăţii să realizeze mai multe obiective”, dintre care Moldova 1 le numeşte pe două integral („Reintegrarea teritorială a ţării”, „Integrarea europeană a Republicii Moldova şi promovarea unei politici externe, echilibrate, consecvente şi responsabile”), iar din al treilea („Depăşirea crizei economice şi asigurarea creşterii economice” ) reproduce prima parte, cea de-a două omiţând-o.

Relatarea examinată mai comunică spectatorului că după semnarea declaraţiei de referinţă „trebuie iniţiat un dialog cu Partidul Comuniştilor pentru alegerea şefului statului”. În ea se mai precizează atitudinea coaliţiei faţă de NATO şi se mai afirmă că „negocierile propriu-zise în cadrul coaliţiei vor demara abia acum”, că liderii celor 4 partide nu au discutat partajarea funcţiilor în stat, că alianţa nu dispune de un program de guvernare. În final este arătată atitudinea (negativă) a PCRM faţă de coaliţia nou creată.

Ce au relatat alte medii de informare?

Declaraţia comună semnată sâmbătă de cei patru lideri în prezenţa presei conţine cinci obiective majore pe care Alianţa pentru Integrare Europeană promite să le realizeze”, informa agenţia Interlic (http://www.interlic.md/2009-08-08/noua-coalitzie-de-la-chishinau-nu-va-ceda-functzii-in-schimbul-alegerii-preshedintelui-11440.html).

Primul este restabilirea statului de drept, garantarea respectării drepturilor omului, asigurarea libertăţii mass-media şi reformarea audiovizualului public, eliminarea rapidă a consecinţelor uzurpării puterii în stat prin asigurarea separării efective a puterilor legislativă, executivă şi judecătorească, garantarea independenţei sistemului judecătoresc, reformarea structurilor de forţă în conformitate cu standardele europene. Prioritară de asemenea este şi investigarea completă şi obiectivă a evenimentelor din aprilie 2009 prin instituirea unei comisii de anchetă, credibilă şi depolitizată, cu participarea experţilor independenţi şi a reprezentanţilor instituţiilor internaţionale.

Cel de al doilea obiectiv, relata în continuare Interlic, este depăşirea crizei social-economice şi asigurarea creşterii economice, gestionarea corectă, onestă şi transparentă a banului public, liberalizarea economiei şi eliminarea monopolurilor şi a birocraţiei excesive, eliminarea implicării abuzive a statului în activitatea de antreprenoriat, restabilirea şi consolidarea relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale.

Coaliţia îşi propune de asemenea descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale, demontarea „verticalei puterii" şi eliminarea discriminării pe criterii politice în procesul bugetar şi cel de alocare a investiţiilor către autorităţile publice locale.

Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova este cea de a patra prioritate, arăta Interlic. Partidele democratice promit asigurarea transparenţei în procesul de soluţionare şi identificarea unui mecanism viabil pentru reglementarea complexă a problemei transnistrene.

Cel de al cincilea obiectiv promis de noua Alianţă este integrarea europeană a Republicii Moldova şi promovarea unei politici externe echilibrate, consecvente şi responsabile, semnarea unui acord de asociere cu UE, promovarea parteneriatelor strategice cu SUA şi Rusia, restabilirea şi consolidarea relaţiilor de bună vecinătate cu România şi Ucraina, reliefa Interlic.

Site-ul politik.md, referindu-se la declaraţia semnată, reproducea afirmaţia lui Vladimir Filat, liderul PLDM: „Cel mai important pas care trebuia făcut a fost realizat astăzi”. Marian Lupu, citat de politik.md, a spus: „Noi, astăzi, am pus temelia primei etape, celei mai importante”. Potrivit politik.md, V.Filat a mai afirmat: „Noi am declarat de la bun început că ne asumăm responsabilitatea pentru acest proces foarte complicat nu pentru a da satisfacţii unora sau altora, dar pentru a asigura funcţionalitatea ulterioară a coaliţiei. Urmează să implementăm pas cu pas fiecare obiectiv din acest document în interesul cetăţenilor”, (http://politik.md/?view=articlefull&viewarticle=1444)

Agenţia de presă Infotag remarca: „Deşi coaliţia va avea doar 53 de mandate, liderii Alianţei sînt convinşi că vor găsi voturile necesare pentru a alege preşedintele şi pentru a depăşi criza politică (61 de voturi). „Sîntem convinşi că Partidul Comuniştilor va vota pentru alegerea preşedintelui, deoarece acest lucru corespunde intereselor ţării şi promisiunilor electorale ale comuniştilor. Ei au promis să apere interesele Patriei şi să nu provoace alegeri noi. Aceasta înseamnă că pentru alegerea preşedintelui vor vota nu opt comunişti, ci toţi 48. Ei singuri trebuie să decidă”, a spus preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.

Preşedintele Partidului Democrat, Marian Lupu, a fost mai puţin categoric, preciza Infotag.
„Vom purta un dialog cu Partidul Comuniştilor. Va fi un dialog civilizat, liniştit, care va corespunde principiilor europene. În ţară s-a creat o situaţie economică şi politică prea complicată şi nu avem dreptul să greşim”, a spus Lupu. Preşedintele Alianţei „Moldova Noastră”, Serafim Urechean, a declarat că „dialogul nu va avea careva condiţii preliminare şi nu vor fi discutate cu comuniştii candidaturile la funcţiile cheie din ţară”.

În domeniul politicii externe, comunica Infotag, AIE pledează pentru „promovarea parteneriatelor strategice cu SUA şi Federaţia Rusă, restabilirea şi consolidarea relaţiilor de bună vecinătate cu România şi Ucraina, refacerea imaginii Republicii Moldova în lume şi restabilirea încrederii în plan intern şi extern”. Liderii AIE au declarat că vor respecta Constituţia şi legile Republicii Moldova, inclusiv a principiului de neutralitate. Printre măsurile principale AIE numeşte eliminarea regimului de vize pentru cetăţenii români, impus de autorităţile comuniste ale Moldovei după dezordinile de la 7 aprilie din Chişinău.

Ne-am asumat responsabilitatea pentru această situaţie, ne-am luat angajamente pe care le vom respecta cu toată responsabilitatea, pentru a asigura funcţionalitatea coaliţiei”, a declarat Filat, citat de Infotag.

Liderii AIE au anunţat că au avut consultări şi vor fi susţinuţi de alte state şi de organizaţiile financiare internaţionale. „Ştim că situaţia din ţară este de plîns. Comuniştii au provocat criza, deficitul bugetar creşte, banii nu ajung. Cu toate acestea, noi nu putem să le încredinţăm comuniştilor să rezolve problemele pe care le-au provocat. Ei nu sînt capabili să o facă, ei pot doar să provoace crize şi sărăcie”, a declarat Ghimpu, citat de Infotag.

Relatarea de la Moldova 1 este marcată de schematism, iar informaţia este prezentată pe alocuri selectiv-subiectiv şi trunchiat

Raportând mesajul transmis de Moldova 1 la substanţa relatărilor altor medii de informare, citate în compartimentul anterior, constatăm următoarele:

  • Moldova 1 a trecut cu vederea 2 din cele 5 obiective cuprinse în declaraţie („Restabilirea statului de drept”, „Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale”);

  • Postul tv de referinţă nu a oferit nici un detaliu despre fiecare dintre obiectivele înscrise pe agenda de guvernare a coaliţiei formate, fapt ce nu asigură asimilarea adecvată a conţinutului fiecărui obiectiv;

  • În relatarea de la Moldova 1 nu se comunică nimic despre viziunile coaliţiei referitoare la politica economică;

  • Moldova 1 nu a dat detalii referitoare la reperele politicii externe pe care coaliţia doreşte s-o promoveze, inclusiv nu a spus nimic despre parteneriatul strategic cu SUA şi Rusia, despre raporturile cu UE, România şi Ucraina – domenii de interes sporit pentru cetăţenii ţării;

  • El nu a relevat motivaţiile coaliţiei de a purta un dialog politic, nu şi negocieri cu Partidul Comuniştilor în vederea alegerii preşedintelui ţării etc.

Pornind de la argumentele invocate, putem trage concluzia: Mesagerul a prezentat superficial manifestul politic al AIE. Prin urmare, acest program informativ, a promovat, voit sau nevoit, ambiguitatea în perceperea declaraţiei de referinţă, defavorizând astfel populaţia care are acces limitat la mass-media sau pentru care radiodifuzorul public Moldova 1 este unica sursă de informare accesibilă să-şi creeze liber şi conştient judecata despre coaliţia creată de liberali şi democraţi.

Relatarea analizată suferă de asemenea de presiunea abordării subiective şi selective a materialului documentar.

Subiectivismul transpare din:

  • Utilizarea cuvântului „abia”, acesta având conotaţii multiple estimative - „anevoie”, „cu greu” sau „tocmai” („Aceştia mai declară că negocierile propriu-zise în cadrul coaliţiei vor demara abia acum, după semnarea declaraţiei comune de creare a alianţei”);

  • Aplicarea conjuncţiei adversative „însă” şi a superlativului „cu mult mai repede” care în fraza ce urmează articulează satisfacţia (insatisfacţia) autorului; („Liberalii şi PDM s-au ţinut de cuvânt şi au constituit coaliţia parlamentară, însă acest eveniment s-a produs cu mult mai repede decât anunţau anterior liderii AMN şi PL”)

  • Folosirea altui superlativ („cele mai importante”) denotă selectarea discreţionară a datelor citate („Liderii celor 4 partide s-au angajat în faţa societăţii să realizeze mai multe obiective, cele mai importante fiind depăşirea crizei social-economice, reintegrarea teritorială a ţării, integrarea europeană a Republicii Moldova şi promovarea unei politici externe echilibrate, consecvente şi responsabile”) etc.

Abordarea selectivă a materialului documentar relevă prezentarea parţială a faptelor în cel puţin două cazuri.

Primul caz vizează modul de exercitare a guvernării de către coaliţie cu sau fără participarea Partidului Comunist. Moldova 1, citându-l pe Ghimpu, inserează doar o singură propoziţie („Toate probleme ce ţin de guvernarea RM le hotărâm noi, în patru”) dintr-o frază extinsă („Toate probleme ce ţin de R. Moldova le vom hotărî noi, în patru. Ne asumăm responsabilitatea de a avea o guvernare democratică, de a simţi omul ce înseamnă libertate, presă liberă, economie liberă. Iar lor, comuniştilor, le revine să realizeze doar ceea ce spuneau în campania electorală: că-şi iubesc patria, că pledează pentru stabilitate politică şi nu sunt pentru alegeri anticipate” (a se vedea înregistrarea pe http://politik.md/?view=articlefull&viewarticle=1444). Decontextualizarea primei propoziţii, deci, trunchiază ideea expusă de M.Ghimpu, prezentându-l pe aceasta ca avid de putere.

Cel de-al doilea caz are în vizor întrebarea jurnaliştilor referitoare „la programul de guvernare”. Mesager a recurs, prin trucare, la prezentarea prin contrapunere a două puncte de vedere: de pe o parte, a liderului PL („99,9% este gata”), iar, pe de alta, cea a liderului PDM care, potrivit autorului relatării, „nu împărtăşeşte optimismul colegului său de coaliţie” („Este o întrebare importantă. Noi nu putem afirma acum că există deja un program al guvernului, având în vedere că executivul încă nu a fost creat”). Trucarea a fost înfăptuită aplicându-se două procedee. Primul a constat în echivalarea a două noţiuni, deşi apropiate, dar neidentice, totuşi – program de guvernare (la el se referă autorul relatării şi M. Ghimpu) şi programul guvernului (despre care vorbeşte M.Lupu). Al doilea procedeu rezidă în extragerea subiectivă din răspunsul lui M. Lupu doar a unei propoziţii, citate deja. Înregistrarea documentară a răspunsului la această întrebare (a se vedea http://politik.md/?view=articlefull&viewarticle=1444) arată, că după propoziţia de referinţă, urmează un „dar” însoţit de următoarea precizare a lui Lupu: „dar avem toate componentele principale ale acestui program ţinând cont că, în linii generale, principiile şi obiectivele formulate derivă din multiple documente elaborate până în prezent”. Fraza omisă de Moldova 1 pune la îndoială afirmaţia autorului relatării, precum că Lupu „nu împărtăşeşte optimismul colegului său de coaliţie”.

În concluzie constatăm că materialul televizual analizat prin conţinutul şi procedeele de abordare subiectivă şi selectivă a materialului documentar prezintă într-o manieră superficială substanţa evenimentului vizat. În ansamblu, aceste dimensiuni ale relatării converg predilect spre inocularea ideii ei de final („această coaliţie de guvernare este de fapt reeditarea vechii alianţe pentru democraţie şi reforme care a încercat să guverneze ţara fără succes, fiind constituită în anul 1998 şi care a durat numai 9 luni. Alianţa s-a destrămat din cauza neînţelegerilor şi a antagonismului dintre componentele acesteia”).

Videomonitorul este realizat în cadrul Proiectului„Monitorizarea prezenţei actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 2009 şi sporirea impactului monitorizărilor prin vizualizarea cazurilor de încălcare flagrantă a prevederilor legale şi a deontologiei profesionale”. Acest proiect este susţinut financiar de Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Conţinutul comentariului nu reflectă, neapărat, viziunea Fundaţiei Eurasia, Sida/Asdi sau USAID.

Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(5)
Comentarii (0) Adaugă comentarii
Nume:
Comentariu:
 
PrimaVideomonitorStudiu de caz. Moldova 1, Mesager, 8 august, ora 21.00
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 386522
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran